Lokální anestetika Septanest

výrobce Septodont

Logo Septodont

Septanest s adrenalinem 1:100000

kód SÚKL: 0202952
cena: 553 Kč

Septodont Septanest s adrenalinem 1:100000 (0202952)
Obsahuje 4% artikain a adrenalin v koncentraci 1:100 000
Bez konzervačních látek
Pro dospělé a děti od 4 let
Průměrná doba trvání účinku: cca 75 minut
Modře označené skleněné karpule o obsahu 1,7ml
Balení obsahuje 50× 1,7 ml

Septanest s adrenalinem 1:200000

kód SÚKL: 0202953
cena: 593 Kč

Septodont Septanest s adrenalinem 1:200000 (0202953)
Obsahuje 4% artikain a adrenalin v koncentraci 1:200 000
Bez konzervačních látek
Pro dospělé a děti od 4 let
Průměrná doba trvání účinku: cca 45 minut
Zeleně označené skleněné karpule o obsahu 1,7ml
Balení obsahuje 50× 1,7 ml

Septanest je plnohodnotnou náhradou za anestetika řady Ubistesin, jejichž prodej byl na českém trhu ukončen.
název kód SÚKL forma název kód SÚKL forma
Ubistesin 0080440 50 ampulí á 1.7 ml >> Septanest 4% 1:200 000 0202953 50× 1.7 ml
Ubistesin Forte 0080441 50 ampulí á 1.7 ml >> Septanest 4% 1:100 000 0202952 50× 1.7 ml

Septanest je plnohodnotnou náhradou za anestetika řady Ubistesin, jejichž prodej byl na českém trhu ukončen.

Ubistesin > Septanest 4% 1:200 000
Ubistesin Forte > Septanest 4% 1:100 000

Stáhněte si kompletní informace v pdf

Objednávka lokálních anestetik realizována partnerskou lékárnou. Určeno pouze pro stomatology.
*
*
*
*
*

Vyjádření MUDr. Vladimíra Ščigela, Ph.D., MBA

Na základě určitého neklidu, který rozpoutala náhlá a asi i do budoucna déle trvající nedostupnost Ubistesinu a Mepivastesinu v ČR se objevily na našem fóru některé velmi nepřesné informace a dokonce obavy z používání anestetik jiných výrobců. Proto jsem se rozhodl na tyto zprávy zareagovat, i když sem příliš často nezasahuji. Z toho, co jsem vyčetl, se to týká následujících otázek:
1. zda je k dispozici adekvátní náhrada se stejným účinkem
2. zda se artikainy od sebe mohou v jednotlivých LA lišit – zda některé LA může být nebezpečnější než jiné (např. frekvencí alergických příhod)
3. zda lze použít stejné instrumentarium na všechny dostupné přípravky
4. zda lze nakoupit lokální anestetika v zahraničí a použít je u nás

ad 1. adekvátní náhradu v ČR máme pouze pro 4% artikain v kartridžích od firmy Septodont, a to Septanest 4% s adrenalinem 1:100 000 a Septanest 4% s adrenalinem 1:200 000. Bohužel nebude nyní k dispozici žádný přípravek s 3% mepivakainem (Scandonest 3% nemá v ČR registraci). K Septanestu, vůči kterému se někteří pro mne ne zcela pochopitelným způsobem vymezují, je nutné sdělit, že jde o anestetikum ve světě velice rozšířené a je pravděpodobně i nejvíce užívaným artikainem vůbec. I z různých studií, jichž mám k dispozici stohy, nevyplývá žádný důvod k tomu, aby byl Septanest používán jako nějaké méněcenné anestetikum. Všude je základní látkou 4% articain, o kterém se dnes hovoří jako o platinovém standardu s minimální toxicitou a v podstatě téměř neznámými pravými, dokumentovanými a reprodukovatelnými alergickými reakcemi. Není žádný důvod zpochybňovat účinek Septanestu ve srovnání se Supracainem či Ubistesinem. V selhávání anestezie hrají roli v těchto případech četné jiné faktory.

ad 2. Jistě se mohou jednotlivé obchodní značky articainu od sebe lišit, nikoliv však kvalitativním obsahem základní léčivé látky = 4% articainem. Liší se obsahem přísad, které jsou dány jednak přítomností adrenalinu, ale také i odlišnými procesy při výrobě konečného produktu. Zaznělo zde varování před údajně častějšími alergickými reakcemi u Septanestu, že Ubistesin a Septanest nemají identické složení. Septanest obsahuje pyrosiricitan sodný a edetat sodný, které prý častěji způsobují alergické reakce. Jde o zcela nesmyslnou informaci nepodloženou ničím jiným, než dojmologií. Disulfit sodný či draselný jako antioxidant je obsažen v každém přípravku, který obsahuje adrenalin (i vUbistesinu i v Supracainu), protože je jeho stabilizátorem (adrenalinu svědčí nepřítomnost kyslíku a nízké pH). Alergie na disulfity jsou vzácné, většinou ve spojení s kortikodependentními astmatiky, kteří disulfid přijmou především inhalační cestou. Těchto látek je absurdní množství mj. i v mnoha potravinách, také např. v červeném víně, bramborových lupíncích…. podívejte se
na „éčka“ jde o E221-227.

ad 3. jen již stručně – asi budeme muset malinko „přezbrojit“, protože jedinou nezodpověděnou otázkou i pro mě zůstal fakt, že některé Septanesty mají píst s podsekřivinou, do které zavedete stejné retenční zařízení pro aspiraci jako u Ubistesinu, a některá balení Septanestu mají pryžové písty ploché a je třeba buď použít harpunky, nebo tzv. „samoaspirační stříkačky“ nebo stříkačky s pístem se speciálním silikonovým kroužkem provádějícím podtlakovou aspiraci.

ad 4. prosím dejte veliký pozor na nákup léčiv v zahraničí, byť „jen“ na Slovensku. SÚKL kontroluje odkud léčiva bereme, máme to dokládat potvrzenými kopiemi žádanek do lékárny (nesmíme pro ordinační účely je brát např. na recept). V každé zubní ordinaci dle platné legislativy má být sešit či jiný záznam, do kterého se píše každá spotřebovaná ampulka lokálního anestetika a v každém okamžiku má být jasný počet ampulek/kartridží LA v dané ordinaci.

Publikováno s laskavým souhlasem MUDr. Vladimíra Ščigela, Ph.D., MBA

Souhrn údajů o přípravku

Septanest s adrenalinem 1:100 000, 40 mg/ml + 10 µg/ml, injekční roztok
Septanest s adrenalinem 1:200 000, 40 mg/ml + 5 µg/ml, injekční roztok

Složení:
Septanest 1:100 000, 1 ml injekčního roztoku obsahuje articaini hydrochloridum 40 mg a epinephrinum (adrenalinum) 10 μg (jako epinephrini tartras 18,2 μg), jedna zásobní vložka s 1,7 ml injekčního roztoku obsahuje articaini hydrochloridum 68 mg
a epinephrinum (adrenalinum) 17 μg.
Septanest 1:200 000, 1 ml injekčního roztoku obsahuje articaini hydrochloridum 40 mg a epinephrinum (adrenalinum) 5 μg (jako epinephrini tartras 9,1 μg), jedna zásobní vložka s 1,7 ml injekčního roztoku obsahuje articaini hydrochloridum 68 mg
a epinephrinum (adrenalinum) 8,5 μg.

Pomocné látky:
disiřičitan sodný, chlorid sodný, dinatrium-edetát, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l na úpravu pH, voda pro injekční roztoky.

Terapeutická indikace:
Místní a regionální anestezie ve stomatologii a stomatochirurgii.

Dávkování a způsob podání:
Pro dospělé a děti od 4 let. Dospělí – dávku přípravku lze přizpůsobit náročnosti a době trvání ošetření, při běžném zákroku se obvykle používá množství jedné lahvičky (1,7 ml). Celková dávka na 1 ošetření nemá přesáhnout 7 mg artikainu na kilogram tělesné hmotnosti pacienta.
Pediatrická populace – přípravek se nesmí používat pro děti mladší 4 let, maximální dávka je 5 mg artikainu (0,125 ml anestetického roztoku) na kilogram tělesné hmotnosti. Průměrnou dávku artikainu v mg, kterou lze u dítěte použít, je možné získat výpočtem: hmotnost dítěte (v kg) x 1,33.
Starší osoby – doporučuje se snížit dávku doporučenou pro dospělé osoby na polovinu.
Přípravek nelze aplikovat intravaskulárně. Před aplikací injekce je nutné provést aspirační test, především při svodné anestesii. Rychlost injekční aplikace nemá přesáhnout 1 ml roztoku za minutu.

Kontraindikace:
Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na jiná lokální anestetika, poruchy převodního systému srdce, neléčená epilepsie, přecitlivělost na sloučeniny síry (bývá častěji u pacientů s bronchiálním astmatem), paroxysmální tachykardie, kardiální dekompenzace, glaukom s uzavřeným komorovým úhlem. Nedoporučuje se podávání přípravku společně s léky typu guanethidin a jinými periferními adrenergními blokátory.

Zvláštní upozornění:
PŘÍPRAVEK OBSAHUJE ADRENALIN 1: 100 000/ 1: 200 000.
Výjimečně může dojít k místní nekróze tkáně v místě vpichu u pacientů s hypertenzí nebo u diabetiků.
Vzhledem k možnosti útlumu polykacího aktu způsobeného anestezií (znecitlivění úst, tváří, sliznice, jazyka) hrozí nebezpečí aspirace. Je nutné upozornit pacienta, že po dobu znecitlivění nesmí mít v ústech žvýkačku nebo potravinu. Přípravek nemá být aplikován do infikované a zanícené tkáně, následkem by bylo snížení účinku místního anestetika. Přípravek obsahuje léčivou látku, která může vést k pozitivnímu výsledku při antidopingové kontrole sportovců. Pro vyloučení rizika alergické reakce na přípravek je nutné provést test na přecitlivělost aplikací cca 5 až 10 % dávky určené k místní anestezii. Přípravek má být aplikován pomalu a zásadně extravazálně, za současné kontroly dýchání. Zvýšený dohled je nutný u pacientů s antikoagulační léčbou (sledování INR). Vzhledem k obsahu adrenalinu je nutná zvýšená opatrnost a pečlivý dohled v těchto případech – poruchy rytmu, s výjimkou bradykardie, koronární insuficience, vážná arteriální hypertenze.

Nežádoucí účinky:
Stejně jako u všech lokálních anestetik používaných v stomatochirurgii může dojít ke vzniku lipotymií (krátká mdloba se ztrátou vědomí). Přípravek obsahuje disiřičitan sodný, který může vyvolat nebo zhoršit různé alergické příhody. Při předávkování jako následek náhodné intravazální aplikace nebo při nadměrném vstřebávání v zánětlivých nebo vaskularizovaných tkáních může dojít ke klinickým příznakům – nervozita, vzrušení, spavost, chvění, neklid, nystagmus, logorea, bolesti hlavy, nevolnost, hučení v uších, zrychlené/zpomalené dýchání, zástava dechu, tachykardie, bradykardie, pokles krevního tlaku, kolaps, srdeční arytmie, poruchy srdečního vzruchu.

Doba použitelnosti, opatření pro uchovávání:
Doba použitelnosti je 2 roky, uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu (ochrana před světlem), chraňte před mrazem.

Držitel rozhodnutí o registraci: SEPTODONT, Francie
Datum revize textu: 19.11.2014. Pro úplné informace viz schválené SPC.

Výdej léčivého přípravku: na lékařský předpis.
Způsob úhrady: hrazen z veřejného zdravotního pojištění.